Khách hàng doanh nghiệp

Phun thuốc muỗi cho các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu văn phòng, tòa nhà, bệnh viện, khách sạn, trường học.

Chat Facebook
Gọi điện ngay