THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trung Tâm Dịch Tễ Hà Nội 

Email: phunmuoidichte@gmail.com

Hỗ trợ: 0243.211.5082 – 0912.615.515

Hotline: 0973.622.123 – 0974.895.464 

Trung Tâm Dịch Tễ Hà Nội 

Email: phunmuoidichte@gmail.com

Hỗ trợ: 0243.211.5082 – 0912.615.515

Hotline: 0973.622.123 – 0974.895.464 

Trung Tâm Dịch Tễ Hà Nội

Cơ Sở 01 : 18A2 Trường Chinh – TP Đà Nẵng

Cơ sở 02: 482 Quang Trung – Cần Thơ

Cơ sở 03 : 20 – Phan Bội Châu – Đà Nẵng

Email: phunmuoidichte@gmail.com

Hỗ trợ: 0243.211.5082 – 0912.615.515

Hotline: 0973.622.123 – 0974.895.464